Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

diumenge, 17 de maig del 2009

Reunió amb Lourdes Borrell, Presidenta de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Feliu


El passat dimecres dia 13/05/2009 va tenir lloc una reunió amb Lourdes Borrell , regidora Presidenta de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Feliu. Estàvem presents les Associacions de veïns i la Federació.
Es va plantejar formar una taula de treball per a a la creació d'un fons social amb la diferència entre els diners recaptats per l'Ajuntament en concepte de tasses, etc (excepte l'IBI) i que com a mitjana ha tingut un augment del 4,4% i l'índex de l'IPC que va ser 1,4%; es a dir, aplicar un 3% als diners recollits i amb aquests crear aquest fons.

La idea seria pal·liar situacions molt greus per les que estan passant moltes famílies que per diferents raons (atur principalment) no poden fer front a pagaments acuciants (llum, gas, aigua, impostos, etc) i que ja han rebut talls de subministrament.

La regidora, amb molta bona actitud i bones paraules i esperem molta bona disposició, ha promès traslladar la proposta a instàncies superiors i donar-nos una resposta.