Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dimarts, 3 de novembre de 2009

El Govern de Sant Feliu (PSC+CiU) vol requalificar TOTES LES ZONES VERDES I D'EQUIPAMENTS que queden en el nucli urbà: Camp de fútbol i Mas Lluí


Si reculem alguns anys, veiem que a la zona del camp de futbol de la Rambla hi havia la Torre dels Dimonis, una construcció modernista de la família Sayrach que es va expropiar i enderrocar el 1962 a canvi de donar-hi un servei esportiu. No obstant, quaranta anys després, el camp de futbol desapareixerà d’allà si no fem alguna cosa!

I a més, la requalificació de 15.423 m2 de zones verdes i equipaments del barri de Mas Lluí, zones que són propietat de TOTS els ciutadans i ciutadanes de St. Feliu. Són zones PÚBLIQUES que el Govern de Sant Feliu (PSC + CiU) les hi vol donar a PAZ DORADO (guanys per a ell de més de 50 milions €) per a que hi construeixi vivendes, requalificant-les previament si s'aprova la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a Sant Feliu de Llobregat.Mas Lluí, segons INCASOL és un exemple urbanístic de Catalunya. És responsabilitat de les institucions públiques i dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu vetllar per defensar la integritat del seu territori. La requalificació és un greuge per a St. Feliu i una estafa per als qui van comprar els seus habitatges i alhora van pagar els solars destinats a zones verdes i d'equipaments. A més, aquest barri està sotmès a una reivindicació històrica per un PLA D´EQUIPAMENTS.


L'Ajuntament ha fet servir una tàctica molt corrent , ha abandonat aquestes zones fins que han esdevingut camps marginals i això ho fa servir, com excusa, per a arrabassar-les.

Aquestes són les fotos de les 3 zones PÚBLIQUES de MAS LLUÍ que volen requalificar de verdes i d'equipaments a EDIFICABLES i pel PAZ DORADO!. És el mateix PAZ DORADO l'iniciador de la MPGM!
2 comentaris:

josepcoam@gmail.com ha dit...

Us faig arribar aquest comentari que ens han deixat al bloc de la Coordinadora:
Parlant de corrupció: per què no ventilem el tema del Paz Dorado?. És el promotor d'aquesta modificació del Pla General Metropolità de Sant Feliu i Molins. Projecte que va ser tramitat per l'Ajuntament de Sant Feliu en un temps rècord:
15.10.2008 El Sr Paz Dorado presenta el document de la Modificació puntual del PGM mitjançant instància E2008017080
10.11.2008 El Sr Paz Dorado presenta una nova versió del document mitjançant instància E2008018530
17.11.2008 L'arquitecte municipal informa favorablement la seva tramitació
18.11.2008 La directora del servei jurídic de l'ajuntament emet informe favorable, condicionat a la tramitació del conveni urbanístic.
25.11.2008 Aprovació amb caràcter INICIAL pel Ple de l'Ajuntament.
Algú coneix algun cas de més "eficàcia" administrativa?
Aquest empresari del Baix Llobregat és conegut arran del pacte que va establir el mes de gener de 2009 amb la fiscalia per no anar a presó. L'acord l'obligava a retornar els 1,24 milions d'euros que va defraudar durant els anys 90, provinents dels fons europeus per la formació de treballadors.
Algú coneix la sentència definitiva? Seria molt interessant conèixer-la, perquè probablement doni pistes i permeti avaluar la catadura moral d'aquest grup de socialistes i convergents que es governen. Se suposa que a Sant Feliu hi ha advocats que vulguin col·laborar en aquest tema
Julius de Sant Feliu

Unknown ha dit...

mai aconseguirem que els capitalistes i de mes corruptes reventin tot a favor de les seves butxaques.