Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

divendres, 25 de novembre del 2011

Assemblea General Extraordinària - dilluns 28 de novembre de 2011 a les 20:00 hores


C/Frederica Montseny 23-25 local

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

E-mail: avv.masllui@gmail.comSant Feliu de Llobregat, 12 de novembre de 2011

Benvolgut/da soci/a:

A l'Assemblea General Ordinària, celebrada el passat 11 d'abril de 2011, no es va presentar cap candidatura per a la renovació de la Junta Directiva per a un nou període de DOS anys.
Es va acordar que la Junta continuaria interinament per resoldre els assumptes inajornables i poder preparar una propera Assemblea.

L'actual Junta Directiva necessita incorporar nous membres per continuar la tasca desenvolupada per les anteriors juntes. T’ animem a participar-hi, ja que en l'actualitat les relacions de treball amb l’equip de govern de l'Ajuntament són possibles i és el moment d'incidir en les decisions que es vagin adoptant i així aconseguir millores per a aquest barri que durant anys ha esta gairebé oblidat.

Per tot això i d'acord amb el que disposen els Estatuts d'aquesta Associació, et convoquem a l'Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc al local situat al carrer Frederica Montseny, 23-25 ​ de Sant Feliu de Llobregat, el proper dilluns 28 de novembre de 2011 a les 20:00 hores, amb el següent Ordre del Dia:

1.- Lectura de l'acta de la sessió anterior i ratificació, si escau, de la seva aprovació.
2 .- Estat de la Tresoreria.
3 .- Dimissió de l'actual Junta Directiva i elecció de nova Junta Directiva.
4 .- Precs i preguntes.
5 .- Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.

La Junta Directiva