Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

diumenge, 25 de novembre del 2012

Us convoquem a l'Assemblea General que tindrà lloc al local situat al carrer Estelí, 10-18 de Sant Feliu de Llobregat, el proper dilluns 10 de desembre de 2012 a les 19:30 hores

Benvolgut/da soci/a,

A l'Assemblea General Ordinària d'abril de 2011, no es va presentar cap candidatura per a la renovació de la Junta Directiva, de manera que la Junta va continuar interinament en qüestions inajornables i per preparar una nova Assemblea.

A l'Assemblea General Extraordinària de finals de novembre del mateix any, tampoc es va presentar cap candidatura, de manera que després de la dimissió de la Junta i com a solució in extremis es va formar una Junta amb part de la Junta anterior i noves incorporacions, per aconseguir el traspàs de poders.

Per això a finals de febrer d'aquest any 2012 es va reunir la Junta i es van fixar només els càrrecs de president i de secretari. Des de llavors i fins al moment actual i per diverses raons s'han anat desvinculant de la Junta les noves incorporacions que s'havien produït.

Des de primers de setembre d'aquest any l'Associació està instal.lada al nou Centre de Barri, en locals nous i lluminosos, on cada dimecres esperem els suggeriments i propostes dels veïns. També comptem els primers dilluns de cada mes amb la presència i col.laboració del Regidor de Barri.

L'Associació de Veïns de Mas Lluí es troba en una situació d'impasse, ja que d'una banda no té l'estructura mínima necessària per complir les seves comeses i d'altra banda no s'observa gairebé interès per part dels veïns, tot i que els problemes i mancances del barri persisteixen.

L'Associació no funciona sola, necessita de persones que col.laborin de manera voluntària i desinteressada fent diverses tasques. Aquest any no s'han pogut enviar els rebuts del 2012, ni s'ha pogut organitzar la Festa del Barri, ni .... tantes coses.

Perquè el barri de Mas Lluí no es quedi sense Associació de Veïns, pensem que la solució ha de passar per la integració / unificació en l'Associació d'un altre barri proper, en aquest cas el de Roses-Castellbell.

Per tot això i d'acord amb el que disposen els Estatuts d'aquesta Associació, us convoquem a l'Assemblea General que tindrà lloc al local situat al carrer Estelí, 10-18 de Sant Feliu de Llobregat, el proper dilluns 10 de desembre de 2012 a les 19:30 hores, amb el següent ordre del dia:

1. - Lectura de l'acta de la sessió anterior i ratificació, si escau, de la seva aprovació.

2. - Estat de la Tresoreria.

3. - Proposta d'integració / unificació en l'AVV de Roses-Castellbell.

4. - Precs i preguntes.

5. - Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.

La Junta Directiva