Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dijous, 19 de març del 2015

INAUGURACIÓ DEL PARC CENTRAL DE MAS LLUÍ - dissabte 21 de març 2015


 
 
El dissabte 21 de març s’inaugurarà el Parc Central de Mas Lluí, que està format per espais del municipi de Sant Just i de Sant Feliu. A cadascuna d’aquestes parts els veïns de Sant Just l’anomena Parc Iulia Quieta i els de Sant Feliu Parc Europa 2. Ho deixarem en Parc Central de Mas Lluí.

Les obres van començar el 2013 amb la canalització de la riera que travessava l’espai de banda a banda en diagonal. Va costar molt que l’ACA l’autoritzés. Es va aconseguir així la continuïtat a tot l’àmbit.

A la zona de Sant Just s’han produït moviments de terres, condicionament dels tal·losos, s’han construït camins-passarel·les de fusta, una zona de jocs infantils, la pista poliesportiva. Últimament s’han plantat arbres i plantes ornamentals als tal·losos, tots amb instal·lació de rec. S’estan instal·lant bancs, papereres i la il·luminació. Creiem que està quedant un espai molt acollidor amb diversitat d’usos i plantació vegetal. També s’està acabant la pèrgola que està en la vorera més ampla del carrer.

Aquesta zona més enjardinada es complementa amb l’espai de Sant Feliu, que està pensat com una prolongació del Parc Europa, amb una superfície de pradera diàfana. S’han respectat els arbres que ja existien i se n'han plantat de nous, alguns de fulla perenne i d’altres de fulla caduca. També s’han posat uns quants bancs. Entenem que falta la terra vegetal i la hidrosembra per aconseguir el verd de la pradera.

Els veïns de Sant Just i els de Sant Feliu ens hem de sentir satisfets i orgullosos d’aquest gran espai que podrem gaudir indistintament sense pensar si estem en un municipi o en l’altre.

Sobretot pensant que s’ha aconseguit la desestimació de la Modificació del PGM, aprovada pel govern anterior, que preveia la construcció d’un bloc de 95 habitatges en la zona de Sant Feliu. Construcció que treia una part important del parc que ara s’inaugurarà i que perjudicava tant als veïns de Sant Feliu com als de Sant Just.

Hem de fixar-nos com a objectiu el bon ús de l'espai, gaudint amb respecte de les instal·lacions que ara es posen al nostre abast. El dia 21 de març serà un dia molt important per a Mas Lluí!.