Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dimecres, 13 de novembre de 2019

A partir del 31 de gener de 2020, Mas Lluí quedarà, definitivament, sense entitat de representació veïnal


Benvolguts, benvolgudes:
Ja us vàrem informar que, a l’Assemblea General celebrada el 12 de juny, on es plantejava un canvi de la Junta Directiva, no es va presentar cap candidatura. 
Per responsabilitat vàrem acordar, i així es va aprovar a l’Assemblea, de constituir-nos en una Junta Gestora per afrontar els compromisos adquirits i poder celebrar les Festes de Barri, però no més enllà del final d’octubre de 2019.
Aquest mateix missatge es va remetre a l'Ajuntament: alcaldessa Lidia Muñoz i primer tinent d’alcalde Oriol Bossa. Ens varen convocar a una reunió i, entenent la situació, ens varen demanar que continuéssim com a Junta Gestora fins al 31 de gener de 2020, per donar temps al fet que algun grup de veïns es pogués animar i encapçalar una nova Junta Directiva de l'AVV de Mas Lluí.
Fins que acabi el termini convingut, 31-01-2020, la nostra activitat es concreta en finalitzar els temes pendents ja iniciats i prestar suport als socis:
-      Horari d’atenció personal al Centre Cívic: L’últim dimarts de mes, de 19 a  20h
-      També ens podeu trobar a:
              avv.masllui@gmail.com
              http//avvmasllui.blogspot.com

Si no es presentés cap candidatura, la Junta Gestora es constituirà com Junta Liquidadora a l’Assemblea General, que es convocarà abans que acabi l'any, s’iniciaran els tràmits de liquidació i cessament de l’entitat d’acord amb l'establert. 

Per tant, a partir del 31 de gener de 2020, Mas Lluí quedarà, definitivament, sense entitat de representació veïnal.

Salutacions
La Junta Gestora
Sant Feliu, 13 de novembre de 2.019.