Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dilluns, 9 de desembre del 2019

ASSEMBLEA AVV. MAS LLUÍ - DIMARTS 10 a le 19 hores

Benvolgut  associat ó associada.

Des de la primera convocatòria de l’Assemblea Ordinaria pel canvi de Junta al passat maig de 2019, aquesta Junta que presideixo, hem fet de manera continuada crides a la participació de la massa social per poder fer un relleu endreçat dins la Junta actual.

En aquella assemblea del maig no hi va aparèixer cap candidatura. Cap grup de veus noves amb voluntat de tirar edevant l’Associació.

Dins aquest context la Junta sortint i amb l’aprovació mitjançant el vot de l’Assemblea, sense cap alternativa, es va constituir en Junta Gestora. Junta Gestora que va portar a terme l’última Festa de Barri la qual ja estava totalment contractada abans de maig.

Just, abans de la Festa de Barri, aquesta Junta Gestora va adquirir el compromís amb l’equip de govern de l’Ajuntament, amb la  Lidia Muñoz Alcaldessa i amb l’Oriol Bossa Primer Tinent d’Alcaldia de mantenir activa la Junta fins el 31 de gener de 2020. Un temps que permetria crear juntament amb l’Ajuntament, dinàmiques de mobilització i dinamització veïnal i aconseguir així un relleu per ja Junta de Govern. Aquests intents de revitalitzar la participació han arribat tard a la vista dels resultats.

No obstant, la Junta Gestora hem continuant fent les crides mitjançant correus electrònics, hem continuant cridant, encara que sigui al ben mig del desert.

Aquestes crides sense resposta de falta de relleu, de manca de continuïtat per part de la massa social i dins el context de la proximitat del pont de desembre i de les Festes Nadalenques que fan del mes de desembre pràcticament un mes inhàbil i amb previsions de més de tres mesos de gestions amb l’administració per donar de baixa la nostra Associació, com deia, es per aquest conjunt de raons que hem decidit avançar la darrera Assemblea, l’últim crit de supervivència.

A celebrar el proper DIMARTS 10 de DESEMBRE a les 19:00 hores en primera instància, aquest es el seu Ordre del Dia:

1.-Aprovació de l’Ordre del dia.
2.- Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
3.- Presentació i aprovació de l’estat de comptes a data de dimarts 10 de desembre de 2019.
4.-Dissolució i liquidació de l’Associació de Veïns de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat.
                4.1-Breu explicació de la situació actual de l’Associació Veïnal.
                4.2-Explicació dels passos a seguir per la liquidació final.
                4.3- Designació de membres de Junta Liquidadora.
                4.4- Aprovació de la entitat o entitats receptores del actual romanent econòmic de l’Associació.
5.- Torn de paraula.

Es preveu la finalització cap a les 21 hores del dimarts 10 de desembre de 2019.

Fins aquí seria tot, fins aquí arribem.

Permeteu-me com a President de que us robi un parell minuts més. Permeteu-me explicar-vos la meva tristor per la situació actual.

Cada dia, des de la constitució de la Junta Gestora al mes de maig, penso en el tema del tancament i es molt dur tancar una Associació Veïnal i a mes ser tu el màxim responsable en aquest moment. Es dur perquè penses en els sacrificis de Juntes anteriors , en la figura del meu antecessor el José Luís Flames, que va estar al front durant més de vuit anys només recolzat per la seva dona, la Pilar, formant pràcticament en solitari la Junta i tirant endavant lo que avui coneixem com l’Associació.

Penso en les lluites veïnals en defensa dels nostres drets, dels associats i dels que no ho son, per la salut del Barri i en definitiva per la salut de la força i la representativitat de la ciutadania. Penso en els atacs a la Junta, de les petites grans lluites per la millora d’arranjaments i transports al Barri, de l’esforç i dedicació per dur a terme reunions amb el veïnat, entitats i les lluites amb l’Ajuntament ó AMB per la millora del Barri.
Penso en com he acomiadat ‘estiu cada any, omplint la Plaça Dicià i deixant que la tardor entri pel Barri després d’una bona paella en companyia de tot el veïnat .

Fa pena.

Moltes gràcies no obstant, per tot. Espero la vostra assistència massiva a aquesta darrera Assemblea.

No puc estar-me d’insistir una vegada més, la Junta Gestora estarà receptiva fins el darrer segon abans del inici de l’Assemblea. Receptiva a la proposta d’una nova Junta Directiva, (amb tres figures tindrem prou, Presidència, Secretaria i Tresoreria). Les persones que integrem la Junta actual hem posat de manifest en repetides reunions la nostra voluntat de col·laborar en i amb la Junta entrant, per tal d’ajudar lo més possible en el relleu.

Per últim, us dono personalment les gràcies per la vostra atenció i participació i us dono també les gràcies en nom de la Junta sortint.

Ens veiem a Plaça.

Associació de Veïns de Mas Lluí