Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dissabte, 16 de maig del 2009

LA NOVA JUNTA INFORMA
Els dies 18 i 19 d'abril la nova junta de la A.VV. de Mas Lluí vàrem sortir al carrer per a informar dels temes més urgents que el barri ha d'afrontar:

La incineració a la cimentera SANSON, dels residus procedents de les depuradores d' aigües residuals. La moratòria finalitza ben aviat.

La Modificació Puntual del Pla General Metropolità (PGM), aprovada inicialment en el Ple del 25-11-2008 pot ser aprovada provisionalment en el ple de maig (dia 26). En el moment actual, les al·legacions presentades estan en fase d'anàlisi per a la seva resolució.

La Modificació del PGM:
  • Consolida la cimentera i la incineració de residus
  • Requalifica sòl forestal a zones verdes, amb la reducció de protecció que això representa, ja que fa possible el canvi de qualificació a sòl urbanitzable.
  • Especula en el barri construint vivendes en zones verdes i d'equipaments.

En aquells dies, per a poder informar a les persones interessades, es varen recollir adreces d'e-mail, i se les ha enviat l'escrit que s'adjunta. També es va remetre un escrit per correu als nous socis.

Si alguna persona interessada no l'ha rebut, dieu-nos-ho i envieu-nos la vostra @ d'e-mail o del vostre domicili a: avv.masllui@gmail.com