Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dijous, 23 de juliol del 2009

Resum del PLE de JUNY - un DESGAVELL

ICV-EUiA DEMANA TRANSPARÈNCIA SOBRE DRETS I CÀRREGUES URBANÍSTIQUES AL MAS LLUÍ.
En el ple anterior, el nostre grup va demanar un informe sobre els drets urbanístics dels promotors de la modificació de PGM del Torrent del Duc, tenint en compte la propera declaració de Collserola com a Parc Natural. Com que l’equip de govern no va donar la informació reclamada, Jordi San José va defensar una moció en aquest mateix sentit.

En Jordi va presentar com a una oportunitat de transparència davant la ciutadania i per obrir les portes a un suport més ampli en la futura tramitació de la modificació del PGM. La moció proposava acordar un professional de consens que elaborés un estudi econòmic independent sobre el conjunt de drets i càrregues urbanístiques de la proposta de modificació, i que aquest servís de base per continuar-ne la tramitació.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Alegre, va rebutjar la moció dient que l’expedient ja tenia els informes dels tècnics municipals, en els quals tenia tota la confiança. A més, va afirmar, els drets considerats es deriven de l’aplicació estricta de la Llei d’Urbanisme.

Jordi San José va replicar que és clar que confia en la solvència professional dels tècnics municipals, però sempre que els responsables polítics no els filtrin les demandes dels grups de l’oposició. En aquest sentit, va recordar que ICV-EUiA ha demanat diversos informes per instància o que fins i tot havia demanat en ple un aclariment a l’arquitecte municipal sobre la taxació del sòl de la Sala Ibèria, i aquest encàrrec no se li va passar. Va recordar que els tècnics ho són de l’Ajuntament i al servei de la ciutadania, i no ho són només de l’equip de govern.

L’alcalde es va mostrar molest per la moció d’ICV-EUiA i va preguntar directament si acceptàvem o no els informes tècnics municipals. En Jordi ho va afirmar clarament i va replicar amb una altra pregunta: els podem demanar els informes que considerem necessaris sense que s’hagi de passar pel filtre de l’equip de govern?

La seva resposta, amb un to que no correspon al seu càrrec, es va limitar a dir “facin vostès el que vulguin”... La moció va ser rebutjada amb els vots de PSC, CiU i PP.

DESGAVELL EN LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUNICIPAL.
En el ple es va debatre una modificació del pressupost per diferents conceptes i més de 660.000 €. Atès l’ import i la importància de la modificació, a la Comissió Informativa prèvia, la regidora d’Hisenda, Sra. Lourdes Borrell, s’havia compromès a retirar el punt si no hi havia un informe positiu de l’Interventor o no hi havia aquest informe.

Finalment, l’informe de l’interventor va arribar el mateix dia del ple, qüestionant seriosament la modificació. Una hora abans del ple, es va presentar un “contrainforme” del cap dels Serveis Econòmics una hora abans del Ple. A l’inici del Ple, l’Interventor ens fa entrega d’un tercer document on diu que retira el seu informe per haver aparegut a l’expedient nova informació que ni ell ni el conjunt de regidors coneixia.

Amb aquests prolegòmens, i posant de manifest la nostra confiança en el personal de l’Ajuntament, vam demanar la retirada del punt, tal com s’havia compromès la regidora.

L’Alcalde no va deixar intervenir la regidora, tot i la nostra sol•licitud expressa i va justificar la manera d’actuar del seu govern, però sense entrar en el contingut mateix de la modificació.
En representació d’ICV-EUiA, el regidor Manel Leiva li va tornar a recordar que aquesta no era manera de dur un punt al Ple. Va preguntar molt concretament si hi havia l’informe obligatori de l’interventor i, per tant, es podia tractar el punt. L’interventor va dir que no hi havia el seu informe, el secretari va dir que sí i el mateix alcalde va dir que sí i que, per tant, el punt es podia votar.

Òbviament, vam votar en contra i vam denunciar el desgavell de gestió generat per l’equip de govern, però la modificació pressupostària es va aprovar amb els vots de PSC, CiU i PP.