Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dissabte, 10 d’octubre del 2009

La A.VV. Mas Lluí juntament amb la Coordinadora d’Oposició a la Modificació del PGM estarà present a la Festa de TardorLa A.VV. Mas Lluí juntament amb la Coordinadora d’Oposició a la Modificació del PGM estarà present a la Festa de Tardor i a “LA PETITA” en el Parc Nadal o al Passeig Comte de Vilardaga de Mas Lluí, aquest cap de setmana: dies 10, 11 y 12 d'octubre.

veure OCTAVETA

COM AFECTARIA LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A SANT FELIU I AL SEU ENTORN

TORRENT DEL DUC: La defensa de Collserola, no és real ni té prous garanties.

CARRETERA: La carretera, a part de beneficiar la CEMEX, és de molt dubtosa utilitat per a la ciutat.

SANSON: La cimentera, com a coincineradora de residus, és incompatible amb la proximitat del nucli urbà habitat de la ciutat i la seva ubicació dins del Parc Natural de Collserola. No pot haver-hi PLA que no contempli aquesta situació.

REQUALIFICACIÓ:

Requalificació de 15.423 m2 DE ZONES VERDES I D'EQUIPAMENTS DE ST. FELIU, AL BARRI DE MAS LLUÍ, zones que són propietat dels ciutadans i ciutadanes de St. Feliu.

Mas Lluí, segons INCASOL és un exemple urbanístic de Catalunya. És responsabilitat de les institucions públiques i dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu vetllar per defensar la integritat del seu territori. La requalificació és un greuge per a St. Feliu i una estafa per als qui van comprar els seus habitatges i alhora van pagar els solars destinats a zones verdes i d'equipaments. A més, aquest barri està sotmès a una reivindicació històrica per a tenir un PLA D´EQUIPAMENTS.
L´Ajuntament ha fet sevir una tàctica molt corrent , ha abandonat aquestes zones fins que han esdevingut camps marginals i aixó ho fa servir com excusa per a
arrabassar-les.

MOBILITAT: Sant Feliu està al límit del col·lapse urbanístic i de mobilitat.

ECONOMIA: La generació de recursos econòmics amb l'ampliació de la zona industrial del PLA i la requalificació de zones verdes i d'equipaments al Mas Lluí de St. Feliu, no reverteix a la ciutat.
L’ampliació de la zona industrial del PLA servirà per benefici d’uns propietaris privats. La construcció de 265 vivendes a Más Lluí beneficia al promotor privat del projecte (PAZ DORADO) que li genera un guany de 52.000.000 €.

Tot fa pensar que la Ctra. és la excusa per justificar la requalificació dels terrenys a Mas Lluí, per proporcionar un negoci multimilionari al Sr. Paz Dorado.

Recordem que al 2006 ja apareixia, en un document oficial, la permuta de sòl residencial urbà per a la compra de la Sala Ibèria. Al final se li va comprar aquesta Sala Ibèria al Sr. Paz Dorado a un preu fora de mercat i amb moltes presses i ara igualment volen que obtingui els mateixos solars urbans edificables de Mas Lluí (encara ho podem aturar!, per ara són zones verdes i d'equipaments) per una altra via.

ARA ÉS QUAN CAL UN PROJECTE DE FUTUR DE VERITAT PER A SANT FELIU