Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dijous, 11 de març de 2010

L'actual Junta de l'AVV, que es va renovar el 23 de març de 2009, no va poder presentar cap al·legació ja que el termini finalitzava el 24 de febrer

Després de llegir els comentaris publicats al bloc, creiem que es necessiten diversos aclariments: (si cliqueu aquí, podreu llegir la versió en CASTELLÀ)

- El barri de Mas Lluí es va dur a terme a través de l'aprovació d'un Pla Parcial que mitjançant un procés de reparcel·lació dels terrenys va atorgar drets de construcció als propietaris dels mateixos d'acord amb la planificació urbanística aprovada. Aquesta planificació determinava les zones que quedaven qualificades com públiques per a l'execució dels equipaments i parcs i jardins corresponents.

El mateix va passar amb els plans parcials d'altres barris de la ciutat i amb l'actual edificació que s'està duent a terme a Sant Just a la zona anomenada Mas Lluí 2.

- El que s'està denunciant ara és el que la Modificació del PGM comporta per al barri. Partint d'uns drets no provats a propietaris de sòls que estan en l'àmbit de Collserola, de la construcció d'una Ronda Nord per l'interior del Parc i de la consolidació de la cimentera (se li reconeixen les zones que ha ocupat il·legalment en sòl forestal ), es canvia la qualificació d'espais previstos en el Pla Parcial com a equipaments o parcs i jardins, que consten com a tals en el Registre de la Propietat, i que es van cedir a l'Ajuntament perquè els executés.
L'Ajuntament no només no els ha executat, després de més de 10 anys, sinó que ens els pren per construir nous habitatges, amb el que es perd per sempre la possibilitat de gaudir d'aquestes zones que ens corresponen al mateix temps que s'incrementa el dèficit d'equipaments i zones verdes al barri.

No podem oblidar que aquests espais públics van ser sufragats per tots els veïns del barri en adquirir els seus habitatges.

- En relació a les al·legacions presentades cal dir que l'actual Junta de l'AVV, que es va renovar el 23 de març de 2009, no va poder presentar cap al·legació ja que el termini finalitzava el 24 de febrer.


Les que consten com a presentades per l'AVV les va realitzar la Junta anterior i sí, realment, han estat estimades parcialment pel que fa referència a la reubicació de les zones verdes previstes en "la pastilla" i l'amplada del passatge Ametller.

El que sí que ha fet l'actual Junta de l'AVV és denunciar davant el Síndic de Greuges les pèrdues que comporten per al barri la Modificació del PGM en tota la seva amplitud ampliant o substituint a les que també va denunciar la Junta anterior que feien referència a temes puntuals.

Evidentment les més de 1.400 legacions que hem comptabilitzat, no les 47 que diu l'Ajuntament falsejant la magnitud del rebuig veïnal, corresponen a diverses entitats, grups ecologistes, propietaris, però sobretot al gran moviment veïnal que va esclatar quan el barri es va assabentar que s'havia aprovat inicialment la Modificació del PGM el 25-11-2008. I diem es va assabentar perquè es va constatar que el barri desconeixia que prosseguia aquesta modificació que havia quedat parada l'any 2007 donada la proximitat de les eleccions municipals.

Alguns dels comentaris deixen constància de la dificultat que comporta la comprensió d'aquests processos d'urbanització i de quina és la situació actual.

Des de l'AVV ens oferim a comentar les qüestions que siguin del vostre interès, us esperem en el centre de barri C / Frederica Montseny 23-25, els dilluns o dimecres de 19:30 a 21h. Si truqueu abans per telèfon o ens remeteu un @ podrem reservar el temps que calgui.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Disculpad, pero la AVV de Mas Lluí sigue siendo la misma antes y después del 23 de marzo 2009. No se creó una nueva asociación de vecinos ¿no? En esa fecha se trató únicamente de renovar parte, -o gran parte-, de los miembros de su junta, ya que como sabéis algunos de sus antiguos miembros continuaron en sus cargos. Se trata entonces de la misma entidad y junta, y la AVV de Mas Lluí si presentó sus alegaciones antes del 24 de febrero 2009. Los cambios y sustituciones de miembros de cualquier junta de cualquier entidad no pueden alterar su identidad.

Si tras esa renovación de junta, ésta hubiera reconsiderado parte del contenido de las alegaciones que presentó en sus momentos o las hubiera considerado insuficientes, tendría que haber sido coherente y haber presentado con posterioridad -y seguramente hubieran sido admitidos o tenidos en cuenta aunque hubieran sido fuera de término- escritos de aclaración o de corrección oportunos, alegaciones complementarias, …, o incluso escritos de renuncia de algunas de ellas, de haberlas considerado erróneas o de haberse valorado que finalmente no defendían los intereses de la mayoría de los vecinos. Enmiendas que hubieran quedado reflejadas en el expediente administrativo, y que es lo que en definitiva valdría para el caso. Salvo, como podria pensarse, que hubierais preferido asentir, aceptarlas y no cuestionarlas en consideración a los miembros que cesaron o que continuaron en la junta, y a sus intereses. (El escrito al Sindic de Greuges no tiene el mismo valor administrativo, ni de compromiso ante el conjunto del vecindario)

Por tanto, al no haber sido así, no os correspondería colocar en vuestro blog mas que la contestación a vuestras alegaciones; y no apropiarse de las de otras personas, entidades, plataformas,… del barrio; ya que incluso en algunos aspectos resultarían discrepantes.

Unknown ha dit...

Hola,
Sóc veïna de Mas Lluí. Estic preocupada i alhora feta un embolic!

Segueixo periòdicament aquest blog i no entenc molts dels comentaris.

Jo vaig assabentar-me de l'Aprovació de la Modificació del PGM el passat mes de febrer 2009 quan vaig veure-ho publicat en el blog de l'AVV Mas Lluí (bé, a l'anterior blog perquè ara hi ha aquest nou).
Un dia d'aquell mateix mes vaig anar a comprar al Mercadona i unes persones em varen explicar una mica millor que l'Ajuntament ens volia requalificar les zones verdes i d'equipaments públiques del nostre barri i que si volia signar per fer-ne al·legacions i evidentment vaig signar.
Veig que sembla que no va servir de gaire o de res, i que després d'un any han tornat a aprovar-ho en l'últim ple.
Però bé, els meus dubtes venen de per exemple, perquè l'Anònim diu que la nova junta de l'Associació de veïns podria no estar d'acord amb les al·legacions fetes per l'anterior junta: "o de haberse valorado que finalmente no defendían los intereses de la mayoría de los vecinos"?

Què va fer, quines al·legacions va fer l'anterior junta? Que podien dir o fer que no defensessin al barri????
I què vol dir la següent frase: "...y no apropiarse de las de otras personas, entidades, plataformas,… del barrio; ya que incluso en algunos aspectos resultarían discrepantes"?
Quines discrepàncies poden haver-hi amb les al·legacions d'altres persones, entitats, plataformes, ..(no sé quines són!)?. No té que anar tothom a una i simplement dir que NO VOLEM QUE ENS REQUALIFIQUIN LES ZONES VERDES I D'EQUIPAMENTS DEL BARRI?

Anònim ha dit...

Soy un vecino de Mas LLuí y me llamo Julio.
La persona que comenta, refiriéndose a la junta de la AVV, que "como sabéis alguno de sus antiguos miembros continuaron en sus cargos", me parece que no está bien informada o que trata de desinformar. No conozco a ningún miembro de la antigua junta que esté en la actual. La ruptura fué total. Los que ahora están en la junta habían presentado alegaciones, bien individualmente, bien como alguna de las plataformas que se organizaron al extenderse el conocimiento de la aprobación inicial de la Modificación del PGM.
Eso de que "... haber presentado con posterioridad -y seguramente hubieran sido admitidos o tenidos en cuenta aunque hubieran sido fuera de término- escritos de aclaración o de corrección...", ¿de dónde te lo sacas? ¿De verdad te crees que una alegación presentada después de más de un mes de finalizado el plazo legal hubiera sido admitida?
Creo que tiene razón Sonia:"No té que anar tothom a una i simplement dir que NO VOLEM QUE ENS REQUALIFIQUIN LES ZONES VERDES I D'EQUIPAMENTS DEL BARRI?"
En cuanto a lo ella se lamenta de que en el año que ha trancurrido desde que firmó una alegación delante de Mercadona no se ha conseguido nada porque el Ayuntamiento ha aprobado provisionalmente el Plan, unas consideraciones:
De no haber habido este movimiento popular, la aprobación provisional hubiera sido como la inicial, es decir de 20 votos a favor y 1 en contra. Se hubiera presentado a la Generalitat como un proyecto en el que todo el mundo estaba de acuerdo, incluidos los vecinos, con lo cual hace tiempo que estaría aprobado definitivamente. Ahora la aprobación provisional ha sido de 11 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Por otra parte el Ayuntamiento está falseando las cifras de la oposición popular y ya le ha dicho a la Generalitat, por escrito, que se presentaron 46 alegaciones.
La oposición de los vecinos tiene que continuar, ahora ante la Generalitat. Al menos hay que intentarlo. Pero como dice Sonia yendo todos a una, y no atacando.

Anònim ha dit...

Pienso que las preguntas que haces Sonia mas bien deberían ser respondidas por la misma AVV, que ha decidido no dar publicidad de sus propias alegaciones ni de las resoluciones dictadas por el Ayuntamiento en su blog. Y por lo contrario, si ha optado por colgar las de otras entidades, plataformas y personas, y que lo hicieron por discrepancia con las presentadas por la AVV . Lo que parece una incoherencia.

En cuanto al comentario del vecino Julio (¿no se si a lo mejor eres de la junta de la AVV?), decirte que ¿por qué habiendo un “ruptura total”, como dices, la “nueva” junta no se persona como AVV de Mas Llui en el procedimiento todavía abierto? El plazo para presentar alegaciones efectivamente acababa en febrero del 2009 pero el procedimiento ha seguido abierto hasta el 23 de febrero del 2010; por tanto, todo lo que hubiera entrado en el Ayuntamiento debería incorporarse en el expediente que finalmente ira a la Generalitat para su aprobación definitiva. Aunque fuera de plazo, el Ayuntamiento tiene la potestad de admitir o no todo escrito que entre, ampliando de hecho si quiere el plazo (ocurre en algunas ocasiones), y de contestarlo de todos modos (aunque sea para no admitirlo); pero lo que NO PUEDE HACER ES HACERLOS DESAPARECER DEL EXPEDIENTE. Pero, de todos modos, en el presente caso se trataría de otra cosa, solo de ACLARACIONES, DE COMPLEMENTAR,…, O INCLUSO DE RENUNCIAS, a las que ya presento la anterior junta en plazo en nombre de la AVV, por lo que deberían ser admitidas. De esa manera, al menos, se hubiera recogido un posicionamiento mas claro de la AVV en contra de la recalificación urbanística y del procedimiento llevado a cabo, al menos el de los dos últimos años a espaldas de gran parte del vecindario. Por tanto, no es cierto que la “ruptura” fuera tan total como dices.

Dices también que esa “ruptura” es “total” porque no hay miembros de la anterior junta en la actual, LO QUE NO ES CIERTO. Solo habría que mirar el acta de la asamblea del mismo 23 de marzo 2009. O bien, estas desinformado o pretendes desinformar. Precisamente el actual cargo de vicepresidenta de la AVV (cargo que es importante en cualquier asociación) esta ocupado por un miembro de la anterior junta. Lo que por si mismo ya garantiza una continuidad (o cierta continuidad) de la junta y además el compromiso de respetar parte del trabajo realizado por la junta anterior; y por ello, en opinión de algunos, ayudaría a entender algunas de las cuestiones señaladas anteriormente, como el decidir no interferir en las alegaciones presentadas por la anterior junta (conjuntamente con la plataforma a la que daba soporte).

Como decís, es importante decir, y alegar, que “NO VOLEM QUE ENS REQUALIFIQUIN LES ZONES VERDES I D'EQUIPAMENTS DEL BARRI?", pero no es suficiente; también es necesario SER COHERENTES con ello, con el resto de alegaciones y los propios actos. La anterior junta declaró también estar en contra de esa recalificación, como lo esta haciendo la actual; pero por discrepancias con las alegaciones realizadas por la primera y por críticas en sus actuaciones, la actual junta no ha querido identificarse con esas alegaciones, pero por otro lado, incoherentemente no ha querido intervenir en ellas. La coherencia si haría posible aquello que reclamáis y reclama el barrio, el de ir “TODOS A UNA”.

De todos modos, no creo que este justificado el desanimo manifestado por Sonia. Actualmente se puede ser más optimista que pesimista, pues como dice el vecino Julio, el expediente de MPGM llega “tocado” a la Generalitat, con una aprobación política mínima (11 votos a favor, y 10 no favorables) y con la oposición clara de muchas entidades y personas (más de 1400 alegaciones); aunque ahora el Ayuntamiento las quiere invisibilizar ante la Generalitat.

Unknown ha dit...

Primer de tot, felicitar a l'AVV de Veïns pel seu magnífic blog, a on informa de tot i amb molta claretat i transparència.

Després preguntar per les dues al·legacions de l'anterior junta que si han estat estimades:
"Les que consten com a presentades per l'AVV les va realitzar la Junta anterior i sí, realment, han estat estimades parcialment pel que fa referència a la reubicació de les zones verdes previstes en "la pastilla" i l'amplada del passatge Ametller."
El Passatge Ametller no sé a on està (ja ho miraré) i no entenc què vol dir la reubicació de les zones verdes previstes en "la pastilla". Però si la Gran pastilla segueix sent Zona verda, què s'ha de reubicar, que hi guanyem?
Entenc que l'anterior Junta ha aconseguit aquest dos punts anteriors que no comprenc i també salvar la Gran Pastilla (no sé si ells o els altres de la defensa de les zones verdes, acabo de llegir el resum d'actuacions i les seves al·legacions que hi ha penjades en el blog anterior http://masllui.blogspot.com/) , però ara el barri perd 3 zones verdes més neuràlgiques encara pel barri que la Gran pastilla.

M'ha animat el comentari del Julio, dient que encara hi ha esperança que la Generalitat no ho aprovi. Sincerament els del Anónimo no els entenc: que si alguns membres son els mateixos que a la junta anterior, que si no, que si estan en desacord amb els anteriors, que si no han presentat al·legacions encara que fos fora de plaç, ..
No sé, jo vec que els de la Junta actual s'estan movent moltíssim: els he vist davant del Mercadona, al quiosc els diumenges, s'han manifestat, vaig escoltar a la Carme (no recordo el cognom) en el Ple, crec que el Sr. Ribas de la Coordinadora del PGM també és de l'actual junta i va fer una intervenció brillant també en el darrer ple, diuen que estan queixant-se davant del Síndic de Greuges, fan aquest blog magnífic per a mentenir-nos informats, ... Jo et diria estimat Anònim que si us plau, intentis parlar amb més claretat i ja que aixeques la llebre que donis més detalls concrets del que vols dir, "me tienes en ascuas".
No tinc perdó, encara no m'he pogut passar a fer-me soci. Dimecres tampoc puc. A veure si vinc la setmana que ve i m'expliqueu més coses i sobre tot em resoleu els dubtes.
Moltes gràcies i força, si no fos per gent com vosaltres no faríem res,

David Lleonart Marín
david.lleonart.marin@gmail.com

Podeu enviar-me informació a aquesta adreça de e-mail

AVV MAS LLUÍ SANT FELIU DE LLOBREGAT ha dit...

El que la Junta de l'AVV de Mas Lluí va pretendre en aquesta publicació va ser exposar unes dades que aclarissin la desinformació que quedava palesa en els comentaris anteriors, però sobretot oferir-se i posar-se a disposició de tots els veïns del barri per tal que puguin ampliar la informació, personant-se al centre de barri els dilluns o dimecres de 19:30 a 21 h.
També indicàvem que si trucàveu abans per telèfon o ens remetíeu un @ podríem reservar el temps necessari per a aquest fi.

Entenem que els comentaris que s'emeten en un bloc donen la mesura de l'interès que desperta el tema tractat. Els interpretem com un debat i expressió lliure del pensament. El fet que molts siguin anònims, encara que seria més correcta la identificació, sota el nostre punt de vista no els invalida i el que no hem pensat fer és no deixar publicar-los o eliminar-los tal com s'ha fet en altres ocasions en algun bloc.

El que sí que seria desitjable és que els comentaris no tractessin de desinformar o confondre. Dels comentaris que s'emeten són responsables els propis autors que, en alguns casos, no aconsegueixen l'efecte pretès sinó més aviat el contrari.

Des de l'AVV de Mas Lluí fem una crida per a que, com diuen alguns dels comentaris, s'uneixin esforços i seguim tots lluitant per a que aquest procés, que encara no ha finalitzat, sigui considerat des de la Generalitat i pugui tenir una resposta favorable per al barri.

Restem a la vostra disposiciò

AVV Mas Lluí