MAS LLUÍ SANT FELIU DE LLOBREGAT

MAS LLUÍ SANT FELIU DE LLOBREGAT

dimarts, 27 de juliol de 2010

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2010

El passat dia 14 de juny de 2010 es va celebrar la sessió anual ordinària de l’Assemblea General de Socis de l’Associació de Veïns de Mas Lluí, segons convocatòria tramesa a tots el socis, al local social situat al carrer Frederica Montseny, 23.

Es van tractar els següents punts:

1.- Aprovació de la liquidació dels comptes de l’exercici 2009.

2.- Aprovació de l'import de la quota pel sosteniment de l’Associació per l’any 2010 i fixació de la nova quota per l’any 2011.

3.- Aprovació del pressupost per l’any 2010.

4.- Dimissió i nomenament de membres de la Junta Directiva.

5.- Resum de les actuacions realitzades.

6.- Adhesió a la Plataforma Sant Feliu Decideix.

7.- Incorporació a la Federació d’Associacions de Sant Feliu de Llobregat.

8.- Precs i preguntes.

9.- Aprovació, de l’acta de la reunió.

A mes, i entre d’altres temes, la Junta va informar a l’Assemblea de les actuacions administratives realitzades en quant a la Modificació del Pla General Metropolità. (link a les Actuacions en Contra de la Modificació del PGM)

Pròximament es publicarà l’acta de la reunió.