Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

divendres, 18 de març de 2011

ELS AJUNTAMENTS DE SANT FELIU I DE SANT JUST UTILITZEN L'AVV MAS LLUÍ


Correu remés al Blog dels Afectats de l'Illa 2 del Mas Lluí de Sant Just

Apreciats nous conveïns:

Us remetem aquest text per a que el publiqueu en el vostre blog:

L'AVV de Mas Lluí expressa la seva sorpresa i malestar davant el comunicat aparegut en el vostre blog, dins l'apartat Circulació http://illa2masllui.blogspot.com/2011/03/reunio-amb-el-cap-de-la-policia-local.html
, en l'afirmació de que "Tots els sentits de circulació dels carrers han estat negociats amb l'ajuntament de Sant Feliu i amb l'Associació de Veïns del Mas Lluí de Sant Feliu.". L'Ajuntament de Sant Feliu ni el de Sant Just NO ens han demanat cap opinió sobre aquest tema, ni sobre qualsevol altre relatiu a la Urbanització de Mas Lluí de Sant Just.

L'AVV de Mas LLuí va celebrar una reunió a l'Ajuntament de Sant Just el dia 26/01/2011, a nivell polític i tècnic, en la que vàrem plantejar, principalment, temes relatius a la urbanització prevista en la zona limítrof. A la mateixa reunió, va sortir el tema de la circulació i, llavors, el Cap de la Policia local ens va comunicar els acords ja haguts amb l'Ajuntament de Sant Feliu i als que vàrem fer alguna objecció com, per exemple, a la circulació rodada en el C/ Roses a las hores d'accés i sortida del col·legi.


Entenem que és necessari donar-ho a conèixer per a que quedi aclarida la situació i no s'utilitzi a l'AVV induint a l'engany.

Quedem a la seva disposició. Rebin una cordial salutació,

AVV Mas LLuí


Si és cert el publicat al blog http://illa2masllui.blogspot.com/2011/03/reunio-amb-el-cap-de-la-policia-local.html, i no tenim perquè dubtar-ho, ens sembla un insult a la societat civil que les institucions ens utilitzin en el seu profit, però sobretot, que els Ajuntaments o els seus representants actuïn amb tan poc rigor i diguin coses que no són certes.