Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dilluns, 4 d’abril del 2011

EL SOTERRAMENT: FINANÇAMENT I AL·LEGACIÓ PRESENTADA


FINANÇAMENT:
El dia 16 de març va tenir lloc a Sant Feliu una roda de premsa amb la presència de l’alcaldessa i dels representants del Ministeri de Foment i del Departament d’obres Públiques de la Generalitat. En paraules del representant de la Generalitat, “el camí del soterrament està traçat i és inequívoc, però no podem donar una data per a la seva licitació”.
Posteriorment, s’han reunit amb els portaveus municipals de Sant Feliu. ICV ha recordat que l’any 2006, quan es va establir la participació en el finançament, no hi havia el nou Estatut i els acords que se n’han derivat sobre les inversions de l’Estat a Catalunya ni el traspàs de rodalies a la Generalitat, amb un pla de finançament de 4.000M€. Per aquesta raó, ha reclamat al Ministeri i a la Generalitat que el 50% que correspon pagar a Generalitat i Ajuntament sigui revisat en el nou marc de manera que la ciutat de Sant Feliu no hagi d’aportar finançament a una infraestructura ferroviària que és competència de la Generalitat i l’Estat. S’ha admès que aquesta proposta és un dels escenaris possibles de negociació.

AL·LEGACIÓ A LA MPGM:
El passat dia 25 de febrer els grups municipals ICV, ERC, la FAAVV de Sant Feliu (AAVV de Can Nadal, Can Calders, les Grases, Mas Lluí i Roses-Castellbell), l'AVV Falguera i l'Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu de Llobregat (ARES) van presentar una al·legació conjunta a l'aprovació inicial del planejament per a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de l'ordenació de la nova centralitat de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, segons acord adoptat al ple del 30/11/2010. Es el que anomenem MPGM a l’àmbit del soterrament.

Les al·legacions es fonamenten en:
  • “Disconformitat amb el model de ciutat. La urbanització de la superfície que apareix un cop soterrades les vies del tren possibiliten dos tipus possibles de creixement urbà: un basat en un creixement vertical desproveït d’un teixit homogeni al centre de la ciutat amb edificacions de 14 plantes, sense una frontissa clara i estructuració entre les dos àmbits de ciutat; l’altre un model de ciutat compacta i respectuós amb la fisonomia de les edificacions actuals i que prioritzi els espais de trobada i passeig configurant un eix comercial amb un gran teixit social.” El projecte contempla la imitació despersonalitzada de una gran metròpoli amb edificis de 14 plantes, trencant amb el model de ciutat que fins ara hem tingut i que mols per aquet motiu vam triar.
  • “Inoportunitat del moment. L’ajornament de la licitació de les obres per part del Ministeri de Foment, plantegen una incertesa sobre l’inici de les obres del soterrament i posen en dubte la necessitat i la urgència de l’aprovació de la modificació puntual del PGM. Per altra banda considerem que no es pot aprovar definitivament un planejament urbanístic d’aquesta importància i magnitud sense tenir acordat el conveni entre les administració local, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l’administració autonòmica, Generalitat de Catalunya; atenent que no s’ha establert el marc per acordar les parts corresponents entre ambdues sobre l’acord de la finançament del 50% de l’obra i que inclogui l’arribada del tramvia i del seu finançament.” El Projecte contempla cobrir el 25% amb recursos municipals , tal com es va considerar l’any 2006. En el moment actual, en el marc de l’Estatut i la posterior transferència a la Generalitat de les competències de la xarxa de rodalies, i sense haver-se firmat encara el acord, es moment de replantejar el seu finançament.
  • “Participació limitada de la ciutadania. La ciutadania de Sant Feliu no ha pogut participar en un veritable procés d’expressió ciutadana. Mai ha estat voluntat de l’equip de govern (PSC i CiU) consultar i debatre sobre el model de ciutat que Sant Feliu necessita i s’ha exclòs a la ciutadania de participar en els criteris i en el model de ciutat proposat a l’equip redactor. La veritable responsabilitat sobre el model de ciutat recau sobre els ciutadans i ciutadanes als que l’equip de Govern tant sols ha permès opinar a favor o en contra de l’única proposta preestablerta.” Només s’ha pogut opinar sobre temes menors. No s’ha informat en els mitjans de comunicació municipals: ràdio, web o butlletí. Els ciutadans han obtingut la millor informació als dos actes organitzats per FAAVV a la seu de l’AVV Roses- Castellbell, al últim dels quals van assistir els portaveus dels partits politics amb representació municipal.
En al·legacions es sol·licita, entre altres, la suspensió de l’aprovació inicial efectuada el 30 de novembre de 2010.

Vist el contingut de la reunió del dia 16, entre l’Ajuntament i els representants del Ministeri de Foment i del Departament d’obres Públiques de la Generalitat, ens reafirmem encara mes amb el nostre posicionament.