Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

divendres, 19 d’octubre del 2018

Seguim informant sobre el soterrament

Benvolguts, benvolgudes:

Seguim informant sobre el soterrament

Com us vàrem informar, ahir dimarts 16, es va realitzar la primera sortida de l’Itinerari 2, que es tornarà a repetir el divendres 19 de 18:30 a 20:30 h. Com sempre el punt de trobada és a l’Estació. Es van fer parades als punts:

-      Finca els Pins d’Or: com t’imagines aquest espai que es guanya per a la ciutat?
Aquest nou espai, que es guanya per la ciutat, està a una cota més elevada que les vies i el Parc Nadal que queda justament al davant. Podria tractar-se com un espai complementari i de continuïtat amb el parc. S’ha de cuidar molt l’aspecte de l’accessibilitat: rampes mecàniques o ascensors.
Dintre d’aquesta finca hi ha dues edificacions aïllades, cases actualment habitades, que estan catalogades i que per tant s’han de conservar, es podien adaptar com futurs equipaments.
També està el centre de dia especialitzat en psicogeriatria, psiquiatria i salut mental, que té una actuació necessària per al futur de la ciutat i que entenem que s’hauria de mantenir.
(En incorporar aquest espai per a la ciutat s’haurien de  compensar els drets dels propietaris o inquilins amb béns en altres llocs que es recuperaran amb el soterrament).

-      Pas a nivell: Com es podria millorar o fomentar l’accessibilitat?
La presència de 2 persones amb mobilitat reduïda, cadira de rodes a la que s’adapta un motor (tipus Batec), i 1 persona cega ens fan veure les dificultats en que es troben per poder ser autònoms i poder desplaçar-se amb seguretat per la ciutat.
Entenem que s’han de prestar especial atenció a l’accessibilitat, tant en el procés constructiu com a l’hora de fer la urbanització en superfície: adaptant les andanes, els desnivells, la mida dels ascensors, posant guies de referència, semàfors adaptats per als cecs ... Cal estar atents al que diguin els experts, en l’estudi encarregat per l’Ajuntament, i sobretot cal escoltar i fer atenció al col·lectiu d’afectats de Sant Feliu, en aquest tema.

-      Jardins de la torre del Roser: Com hauria de ser el transport a prioritzar?
Vianant, cotxe, públic?
El pas del tramvia és un fet no discutible, ja està aprovat per l’AMT que finançarà la seva instal·lació.
El conjunt dels presents ens ho imaginem com una zona preferent  per a vianants amb circulació restringida per veïns i serveis.
Al futur espai s’han d’establir passos, els mínims necessaris, per poder comunicar la part nord i sud de la ciutat.
Una preocupació compartida és que la supressió de zones d’aparcament actual faran complicat l’aparcament en el futur. Pel que es considera necessari fer una previsió de nous aparcaments (aparcament municipal a les plantes que es poden fer en soterrani a l’espai “camp de futbol” on probablement es construiran habitatges o qualsevol altra solució que plantegin els experts.
Cal també començar a pensar en el futur transport públic de la ciutat

-      Tirant lo Blanc (Parc): Quins usos us imagineu que podria acollir aquest espai nou?
Per qüestions de tems es fa la parada al pas a nivell.
En general com una zona de trobada per la ciutadania. Amb espais públics per a: jocs infantils i per a joves, per a la reunió de la gent gran, per a actuacions culturals (es pot aprofitar el desnivell de la zona Pins d’Or per fer unes grades), amb taules dels bars, amb jocs d’aigua a l’estiu, amb fonts públiques i  ...

Va resultar molt interessant. Recordeu que la segona sortida d’aquest recorregut es farà el dissabte 20 d’octubre de 11:30 a 13:30h.

Us adjuntem l’enllaç del quadre d’activitats del mes d’Octubre, ordenades per dates, tant de les activitats ja realitzades com també de les pendents.
Les que es faran de Novembre 2018 a Febrer 2019, quan finalitzi el procés participatiu.

Cordialment
Encarna García
Vocal d’Urbanisme