Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dissabte, 23 de maig del 2009

Manifest d'oposició a la Modificació del Pla General Metropolità de Sant Feliu de Llobregat


Manifest d'oposició a:
La Modificació del Pla General Metropolità en l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat
El territori inclòs en aquesta Modificació està integrat a la serra de Collserola i forma part en bona mesura del Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCo) des de l'any 1992, formant part de l'anomenat Parc de Collserola, i conté un seguit de valors naturals, patrimonials i culturals que la fan mereixedora d’especial protecció.

En aquesta proposta de modificació del PGM es proposa la construcció d’una nova carretera per l’accés a la fàbrica de ciment que circularia en un 90% del seu recorregut per l’interior del Parc de Collserola, destruint importants zones forestals i agrícoles d’alt valor mediambiental, a més consolidaria la fàbrica de ciment en una nova funció com a incineradora de residus (de moment llots de depuradora, però en un futur ampliable a altres menes de residus), amb l’augment de la contaminació que això representaria per les ciutats dels voltants, i més si tenim en compte que la ciutat de Sant Feliu ja supera els límits europeus en partícules PM 10 i altres contaminants.

Ja que cal pagar una carretera de més de 2’2 km. en terreny difícil i amb ponts i viaductes per salvar els nombrosos torrents que hi ha en l’itinerari previst, la solució que han trobat en aquest pla és la de fer més de 265 pisos nous en les zones verdes i d’equipaments del barri de Mas Lluí (15423 m2) que també serviran per pagar els multimilionaris beneficis del promotor privat del pla, PAZ DORADO, privant al barri del seu legítim dret a gaudir d’unes zones verdes i d’equipaments que seran ocupades per habitatges.
En el pla també es proposa l’afectació i destrucció de les restes ibers del poblat de Can Miano, del segle III de la nostra era.

Afectarà amb la reducció de 2/3 de la seva superfície al corredor biològic entre la serra de Collserola i la serra de Montbaig-Montpedrós passant pel riu Llobregat, fent-lo inservible, i reduint a llarg termini la diversitat biològica del Parc.

Segons la proposta del pla es perdrien més de 290.000 m2 de sòl forestal per passar a estar qualificats com a 6b(f) parc i jardins en sòl forestal, amb la reducció de protecció que això representa i el seu possible canvi de qualificació en un futur a sòl urbanitzable com ha passat amb les zones verdes del barri de Mas Lluí.

Per tot això demanem : Una modificació del PGM respectuosa amb l’entorn natural i amb les zones verdes i d’equipaments del barri de Mas Lluí

1. Sense contemplar la construcció d’una carretera dita ronda nord dins del perímetre del nou Parc de Collserola i en zones incloses en zona PEIN i en la xarxa Natura 2000.

2. Sense afectar les zones verdes ni d’equipaments del Barri de Mas Lluí.
3. Que transformi les zones 21 del Torrent del Duc en zones 27 (forestal), que respecti el corredor biològic al pol. El Pla, i que no destrueixi zones de valor arqueològic i geològic.

4. Creiem que és perfectament possible cobrir els suposats drets edificatoris dels propietaris de terrenys al Torrent del Duc amb la construcció de la zona industrial, sense que calgui destruir més territori.
5. Que també es faci de forma transparent, amb participació pública real. En aquest sentit, exigim a l’Ajuntament de Sant Feliu que creï un fòrum ambiental amb caràcter vinculant i la participació de la ciutadania on s’impliquin tots els departaments que tenen incidència sobre el medi ambient (Medi Ambient, Urbanisme, Educació, etc.), per tal que faci un seguiment molt detallat del procés de planificació de la modificació del PGM, de manera que aquesta no sigui només un document tècnic, sinó un veritable instrument de decisió i de planificació elaborat pels propis ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu.

COMP ( Coordinadora d’Oposició a la Modificació del PGM) BLOC http://coord-oposicio-pgm.blogspot.com/ c/e coord.oposicioPGM@gmail.com
Per adherir-vos envieu un correu a: coord.oposicioPGM@gmail.com

Entitats signants: Federació d’associacions de veïns i veïnes de Sant Feliu, Plataforma Aire Net, Amics de la Natura, Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu, Associació de veïns i veïnes Mas Lluí, Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, CEPA- EdC, Sant Feliu Respon, Assemblea Popular de Sant Feliu (APS), Col.lectiu Agudells, Plataforma Salvem Oliveretes, Federació d'Ecologistes de Catalunya, Associació Balls d'envelat.